Over 'De Unie'

  • Home
  • Over 'De Unie'
  • Geschiedenis

Geschiedenis Sociëteit "De Unie"

s gravelandseweg hilversumOp 5 mei 1905 vestigde zich de Hilversumsche Sociëteit De Unie in het pand aan de ’s-Gravelandseweg nummer 57. Het gebouw werd in 1879 in opdracht van Christiaan van Lennep (zoon van de bekende schrijver) gebouwd naar de ideeën van de archtitect J.W. Hanrath. Christiaan’s portret siert nog immer een van de wanden van ons sociëteitsgebouw. Het prachtige pand biedt sedert 1905 onderdak voor verschillende verenigingen, waaronder sinds 1923 Rotary ClubHilversum.

Wortels in een ver in het verleden

bouwtekening de unieDe aloude Hilversumsche Schutterij moet in de vijftiende eeuw zijn opgericht bij de Hilversumse onthechting van het dorp Laren. Een echte militaire schutterij werd pas opgericht onder het vaandel van de patriotten. Deze schutterij heeft nog zeer lang dienst gedaan en werd als militie pas bij de legerwet van 1913 afgeschaft en vervangen door de Landstorm. Omdat wapens, kruit en kogels zelf betaald moesten worden hoeft het geen betoog dat de schutters in goeden doen waren.

Zoals in ieder dorp van enige betekenis bestond er in Hilversum een sociëteit naar Engels (dorps)model, waar heren de courant van twee dagen geleden kwamen lezen, een biljartje legden, wat bijpraatten over handel en nijverheid, en sigaren rookten (om de dames thuis zo min mogelijk te storen). Kortom een groot sociaal gebeuren.

De Schutterije, die inmiddels enigszins noodlijdend was geworden werd samen met de dorpse Hilversumse Sociëteit gedwongen om het in de vaart der volkeren omhooggestuwde Hilversum bouwruimte te bieden. Daarom besloot men gezamenlijk een gebouw te betrekken nabij de huidige Katholieke Sint Vituskerk. Toen deze kerk werd gebouwd vonden de heren gelukkig het huidige pand, van jonker Van Lennep aan de ’s Gravelandseweg, waar men introk.

Sociëteit De Unie heeft getracht alle oude waarden en normen te handhaven en van De Schutterij, alsmede de Hilversumse Sociëteit, tezamen De Unie genoemd, zijn nog sporen terug te vinden, zoals de eetzaal “de Schutterije” en de grote biljartzaal. Het roken van cigaren dient nu helaas in de regen buiten plaats te vinden. Desalniettemin blijft De Unie een plaats waar heren, maar soms ook dames, zich vanouds op hun gemak voelen. Een waar tweede huis.

Inlog leden